Allmänt

Överesse skola har en registrerad föräldraförening; Överesse Hem och Skola som hör till det riksomfattande Förbundet Hem och Skola rf. Föräldraföreningens uppgift är att befrämja kontakten mellan föräldrar, lärare och elever samt att ekonomiskt understöda elevernas skolgång på mångahanda sätt (bl a sponsorering av t ex bussresor och rekreation, anskaffning av rekvisita till skolan för elevernas bruk, anordnandet av tillställningar för elever och deras familjer).

Föreningens medlemmar utgörs av elevernas föräldrar, som årligen betalar en medlemsavgift. Medlemskapet är naturligtvis frivilligt, men en aktiv medlemskår är en förutsättning för att föreningens målsättningar skall uppnås.
Förutom medlemsavgifterna får föreningen inkomster från olika försäljningsprojekt (t ex WC-papper), anordnandet av olika evenemang (t ex fastlagsjippo) samt från lotterier och kaffeservering vid olika tillställningar som ordnats vid skolan längs med läsåren.