Styrelsen 2015-2016

 

Ordförande        Roger Backlund    050 5145493roger.backlund68@hotmail.com

Viceordförande Anitha Björknäs-Flinck, klassrepresentant för åk 1

Sekreterare       Johanna Snellman, klassrepresentant åk 2

Kassör               Malin Granbäck

Styrelsemedlem (åk 3) Mikael Smeds

Styrelsemedlem (åk 4) Carina Nybacka-Pouttu

Styrelsemedlem (åk 5) Henrik Norrbacka

Styrelsemedlem (åk 6) Björn Snellman

Suppleanter Camilla Dahllund, Jesper Passell och Linda Liljekvist

Lärarrepresentanter Eivor Svensson och Maria Westström

 

Förskolans personal representant Camilla Ahlvik, suppleant Lise-Lotte Wärn

Förskolans föräldrarepresentanter Åsa Wikman och Åsa Tolvers

Dagispersonalens representanter Gunilla West och Annika Punsar

Dagis föräldrarepresentanter Ronnie Hästbacka och Ulrika Löv-Wärnå

 

 

 

 

Styrelsemötena känns meningsfulla och vi har trevligt - kom med!